Informacje o pielgrzymce do Polski Ojca Świętego Benedykta XVI

W dniach od 25 do 28 maja br. Ojciec Święty Benedykt XVI będzie przebywał w naszej Ojczyźnie z apostolski wizytą. Będzie to pielgrzymka szlakiem Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, na którego postać i przesłanie wskazuje ustawicznie obecny Ojciec Święty. Kościół tarnowski z ogromną wdzięcznością wspomina wizytę ówczesnego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała J. Ratzingera w dniu 10 maja 2003 roku w Szczepanowie.

czytaj więcej »»


Świąteczne Życzenia

Radosne „ Alleluja” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość wielkanocnych świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jako wierzący pragniemy aby wiara w to, że Jezus Chrystus Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w nim w każdym wymiarze, zwłaszcza w wymiarze społecznym i narodowym.

czytaj więcej »»


TRIDUUM PASCHALNE

Pod koniec IV wieku św. Ambroży pi­sał o „świętym triduum" na oznaczenie dni, w których Jezus cierpiał, spoczywał w grobie i powstał z martwych. U św. Augustyna znajdziemy zaś określenie „najświętsze triduum ukrzyżowanego, po­grzebanego, wskrzeszonego". Oznacza ono, że mianem owego Triduum obej­mowano Wielki Piątek (upamiętnienie Ukrzyżowania), Wielką Sobotę (upa­miętnienie przebywania ciała Jezusa w grobie) i Wielką Niedzielę (upamięt­nienie Zmartwychwstania). Wielki Czwar­tek nie był pierwotnie objęty pojęciem świętego Triduum", choć jak już wspo­mina św. Augustyn - w Hipponie spra­wowano wieczorem tego dnia Mszę św. na pamiątkę ustanowienia Eucharystii.
Do tej starożytnej tradycji nawiązują dokumenty Kościoła wydane po Sobo­rze Watykańskim II. Kongregacja Kul­tu Bożego tak pisze o tych dniach: „Naj­większe misteria ludzkiego Odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwart­ku aż do Nieszporów Niedzieli Zmar­twychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzy­żowanego, pogrzebanego i wskrzeszone­go". Nazywa się go „Triduum paschal­nym", ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w zna­kach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chry­stusem, swoim Oblubieńcem" (nr 38).
Tak więc Triduum Paschalne zaczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Jest ona jakby „sakramental­nym prologiem" tego, co będziemy ce­lebrować w następnych dniach.

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie