Komunikat w sprawie kolekty na budowę Świątyni Opatrzności Bożej

Drodzy Diecezjanie!

Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, aby ponownie wesprzeć materialnie historyczne dzieło budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

czytaj więcej »»


Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku ze święceniami diakonatu i prezbiteratu

„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16)

Drodzy Diecezjanie!

Bóg Ojciec, dla naszego zbawienia nie oszczędził swojego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał, aby już nic i nikt nie odłączył nas od Jego Miłości (por. Rz 8,31-39). Misję zbawiania świata w miłości i przez miłość Jezus powierzył Apostołom i ich następcom, których sam powołuje. Nam wszystkim zlecił zadanie budzenia nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych, co też ustawicznie czynimy, prosząc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo (por. Łk 10,2). Pójście za Jezusem wymaga jednak osobistej decyzji młodego człowieka, który nie lęka się dialogu z Panem i udzielenia wielkodusznej odpowiedzi na zaproszenie: „Ty pójdź za Mną!" (J 21,22).

czytaj więcej »»


Komunikat Biskupa Tarnowskiego do mieszkańców Tarnowa z okazji uroczystości Bożego Ciała

Apel do mieszkańców Tarnowa z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Drodzy mieszkańcy Tarnowa!

Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, którą w tym roku będziemy świętować w czwartek, 22 maja. Uroczystość ta skłania nas do pogłębionej refleksji nad tajemnicą Najświętszego Sakramentu, w którym z miłości do nas pozostał nasz Pan, Jezus Chrystus. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, że: „Eucharystia jest pokarmem niezbędnym dla życia ucznia Chrystusa. (…) Spotkanie z Chrystusem w Eucharystii skłania do ewangelizacyjnego zaangażowania i zachęca do solidarności; budzi w chrześcijaninie silne pragnienie głoszenia Ewangelii i dawania o niej świadectwa w społeczeństwie, aby stawało się ono bardziej sprawiedliwe i ludzkie" (Benedykt XVI, Przemówienie wygłoszone w Aparecida w dniu 13 maja 2007 r.).

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie