Święty Paweł wzorem umiłowania Słowa Bożego Odpowiedzialności Misyjnej

Drodzy Diecezjanie!

Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła koncentruje naszą uwagę na dwóch filarach Kościoła, którzy pod wpływem Ducha Świętego prowadzili dzieło głoszenia Dobrej Nowiny i budowali zręby Kościoła. Wierność misji, zleconej im przez Jezusa Chrystusa, przypieczętowali męczeńską śmiercią w Rzymie.

W sposób szczególny wpatrujemy się dziś w postać św. Pawła. Ojciec Święty Benedykt XVI postanowił, że od 28 czerwca 2008 roku do 29 czerwca 2009 roku w Kościele katolickim będziemy świętować jubileuszowy Rok św. Pawła, z racji dwutysięcznej rocznicy urodzin Apostoła Narodów. Na progu tego jubileuszu chcemy przypomnieć sobie osobę, życie i dzieło św. Pawła oraz podjąć konkretne zadania ewangelizacyjne, aby na miłość Boga objawioną w Jezusie Chrystusie odpowiedzieć z podobną gorliwością, jaka cechowała Apostoła Narodów.

czytaj więcej »»


Zaproszenie na Pielgrzymkę Rodzin do Starego Sącza

Drodzy Diecezjanie!

Dziewięć lat temu gościliśmy w naszej diecezji Jana Pawła II. Nawiedzając Stary Sącz, Ojciec Święty kanonizował Matkę Kingę i wskazał nam drogę do świętości. Co roku, na starosądeckich błoniach, gromadzimy się w rocznicę pobytu Namiestnika Chrystusa, by dziękować Bogu za wyniesienie do chwały ołtarzy naszej rodaczki i na nowo odczytywać papieskie orędzie, skierowane zwłaszcza do rodzin. W tym roku pragniemy także dziękować Bogu za świętość i za beatyfikację ojca Stanisława Papczyńskiego, pochodzącego z Podegrodzia koło Starego Sącza. Został on ogłoszony błogosławionym 16 czerwca 2007 roku w Licheniu. W imieniu Benedykta XVI uczynił to kardynał Tarcisio Bertone, który w swej homilii nazwał ojca Stanisława autentycznym przyjacielem Chrystusa i Jego niestrudzonym apostołem. A następnie podkreślił, że: „miłość Boża przynaglała Błogosławionego Stanisława, by głosić Ewangelię przede wszystkim ubogim, ludziom prostym, społecznie pokrzywdzonym i zaniedbanym duchowo, znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci" (T. Bertone, Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji O. Stanisława Papczyńskiego w dniu 16 czerwca 2007 r. w Licheniu). Jako wspólnota diecezjalna chcemy od naszego rodaka z Podegrodzia uczyć się jego poświęcenia w pracy apostolskiej, troski o zbawienie ludzi, jak również modlitwy za zmarłych.

czytaj więcej »»


Zapraszam i wzywam Was do niesienia pomocy dzieciom w krajach misyjnych.

List Biskupa Tarnowskiego do Dzieci na dzień 1 czerwca 2008 r.

Kochane Dzieci!

Dziś, 1-go czerwca świętujecie Dzień Dziecka. W Wasze święto pragnę zapewnić o mojej za Was modlitwie. Razem z Waszymi Rodzicami, Wychowawcami i Katechetami ogarniam Was troską i miłością; pragnę Wam błogosławić i przypomnieć słowa Pana Jezusa, który powiedział: „pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo Boże".

czytaj więcej »»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |

© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie