XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LISTOPADA 2006 ROK NIEDZIELA BIBLIJNA 2006-11-21

Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Biblijna, daje nam szczególną sposobność, aby wpatrując się w Biblię, zapytać siebie samego: czym ta Księga jest dla mnie. Przed chwilą uro­czyście wnieśliśmy Pismo Święte, wierząc, że jego karty za­wierają słowa, które przez wieki Bóg kierował do człowieka. Jak napisał natchniony autor, wszystkie zawarte w nim słowa służą nauczaniu, napominaniu, poprawianiu i kształtowaniu każdego człowieka. Trzeba tylko, abyśmy Bi­blię wnosili nie tylko do naszej świątyni, ale także do naszych domów, szkół i miejsc pracy tak, by jej słowa stawały się nor­mą dla naszego postępowania. W sposób szczególny w dzisiejszą Niedzielę Biblijną chcemy odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że każdy chrześcijanin, czytając Biblię, odkrywa swoje ubóstwo, równo­cześnie niezmiernie się bogacąc. Niech zatem to dzisiejsze rozważanie słowa Bożego pomoże nam stać się ludźmi praw­dziwie ubogimi. Niech prawdziwe, chrześcijańskie ubóstwo stanie się dla nas mocą do służenia naszym bliźnim.1. Po południu o godz. 17.30 Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami. Zapraszamy na wspólną modlitwę za zmarłych.

2. Przypominamy, że w okresie zimowym Msze święte wieczorne będą odprawiane o godz. 17.00.

3. W tygodniu Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami będzie w poniedziałek, wtorek i w sobotę po wieczornej Mszy świętej.

4. W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy św. wieczornej.

5. W piątek pamiętajmy o wieczornej Drodze Krzyżowej w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II. Będzie ona jak zwykle o godz. 20.00. Postarajmy się przyjść jak najliczniej rodzinami na to piękne pasyjne nabożeństwo. Po zakończeniu Drogi Krzyżowej korzystamy z możliwości ucałowania Relikwii Krzyża Świętego.

6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 7.00 będzie nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców.

7. Dzisiaj jest prowadzona specjalna pierwsza w tym sezonie grzewczym zbiórka przed kościołem do skarbony na ogrzewanie Kościoła. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na ten cel.

8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki św. Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

9. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich. W najnowszym „Gościu Niedzielnym znajdziemy m.in.: o pladze rozwodów w Polsce, o moralnej ocenie trudnych sytuacji kobiet w ciąży, na które powołują się zwolennicy aborcji, o polskim misjonarzu, który odkrył muzyczne skarby Indian a za tydzień do każdego numeru „Gościa” będzie dołączony kalendarz ścienny na 2007 rok z ceną 3.50 zł.

10. W niedzielę 26 listopada w ponad 10,5 tysiącach polskich parafii odbywa się liczenie wiernych. Chodzi o sprawdzenie ile osób przychodzi na Msze, ile z nich stanowią mężczyźni, ile kobiety, a ilu wiernych przystępuje do Komunii świętej. Dane posłużą do uaktualnienia statystyk w polskim Kościele katolickim. Badania, które prowadzone są od roku 1980 mają na celu poznanie religijności i pobożności Polaków. - W ten sposób powstanie "mapa religijności", cenny materiał dla Kościoła w Polsce oraz socjologów i statystyków. Dane zebrane podczas niedzielnego liczenia w poszczególnych parafiach trafią do Kurii Diecezjalnych, a następnie zostaną przekazane do Konferencji Episkopatu Polski. Liczeni będą wszyscy wierni powyżej siódmego roku życia. Według danych z 2003 roku w każdą niedzielę na Mszę uczęszcza 46 proc. Polaków. W każdą niedzielę do Komunii św. przystępuje 16,9 proc. Najwyższy wskaźnik praktyk religijnych ma Polska południowa, a najsłabszy w centralna, w szczególności wielkie miasta: Warszawa i Łódź. W diecezji tarnowskiej, w każdą niedzielę idzie do kościoła 75 proc. wiernych.

11. Jak Chrystus rozsyła nas, abyśmy szli i głosili Dobrą Nowinę. Każdy z nas jest bowiem posłany, aby głosić słowo Boże wszystkim, których spotykamy na drogach naszego życia. Jed­nak aby głosić, najpierw trzeba samemu poznać to, co Bóg pragnie człowiekowi objawić. Zatem niech błogosławieństwo Boże wzbudzi w nas wielkie pragnienie poznawania Pisma Świętego. Niech to błogosławieństwo umacnia nas w codzien­nym pochylaniu się nad Jego słowem. Wszystkim na cały tydzień życzymy wszystkim Szczęść Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie