V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13 III 2016 r. 2016-03-12

Wielki Post w Jubileuszowym Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia to szczególna okazja do konfrontowania naszego życia z życiem Jezusa, naszej miłości z Jego miłością, naszych uczynków z Jego uczynkami. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy słowa Chrystusa skierowane do grzesznej kobiety: „Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. Te słowa będą nam towarzyszyły w przeżywaniu Rekolekcji Wielkopostnych, które poprowadzi O. Zygmunt Kwiatkowski, jezuita, który pracował w Syrii ponad 30 lat. Witamy Go bardzo serdecznie. Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na potrzeby parafii z tytułu jej prowadzenia. Bóg zapłać za każdą życzliwą ofiarę.

1. Dzisiaj Msze święte jak w każdą niedzielę: 7.00, 9.00. 10.30, 12.00 i 18.00. Po południu o godz. 17.00 Gorzkie Żale na serdecznie zapraszamy. Po wieczornej Mszy świętej nauka rekolekcyjna dla młodzieży studiującej i pracującej.

2. W tygodniu spotkania rekolekcyjne będą rano o godz. 8.00 i wieczorem o godz. 18.00. Ofiary dla O. Rekolekcjonisty będą zbierane na Mszach świętych rano i wieczorem w poniedziałek i we wtorek.

3. W środę będzie Spowiedź Rekolekcyjna przed Świętami Wielkanocnymi. Spowiedź rozpocznie od godz. 8.30 po Mszy św., która będzie o godz. 8.00. O godz. 10.00 będzie Msza święta dla chorych, Emerytów i Rencistów połączona z namaszczeniem olejami św. Charbela. W tym czasie będzie przerwa w Spowiedzi. Po Mszy świętej dalszy ciąg Spowiedzi do godz. 12.00.
Po południu Spowiedź rozpocznie się od godz. 14.30 do 18.00 z przerwą od godz. 15.45 do 16.30. O godz. 18.00 będzie Msza święta wieczorna z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i zakończenie Rekolekcji. Objazd do chorych przed świętami będzie w Wielki Czwartek od godz. 7.45.

4. Od tego tygodnia Msze święte wieczorne będą o godz. 18.00 z wyjątkiem najbliższego piątku, kiedy Msza święta wieczorna będzie po pierwszej Drodze Krzyżowej o godz. 16.30. Rano Msze święte od czwartku o godz. 6.30.

5. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kierujemy zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach.

6. W piątek o godz. 16.30 pierwsza Droga Krzyżowa a po niej Msza święta. Druga Droga Krzyżowa będzie o godz. 19.00. Gdy czas nie pozwoli przyjść na pierwszą Drogę Krzyżową, zapraszamy na drugą.
7. Przyszła niedziela będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętej o godz. 10.30 poświęcimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Prosimy o wykonanie pięknych palm jak w ostatnich latach. Informujemy, że w naszym kiosku Caritas będzie można nabyć Palemki. Już zostało niewiele paschalików i baranków wielkanocnych.

8. Składka na tacę w Niedzielę Palmową jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Jest to tzw. Jałmużna postna, to znaczy, że kto korzystał z dyspensy i w okresie Wielkiego Postu spożywał pokarmy mięsne, to z tego tytułu ma złożyć ofiarę. Ta właśnie ofiara jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
Przed kościołem będą zbierane ofiary na nowe drzwi do kościoła i Krzyż misyjny. W lutym ofiary wyniosły 2 960 złotych.

9. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe, obfitych łask Bożych oraz opieki ich świętych patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

10. Dziś po Mszach świętych młodzież z Grupy Młodzieżowej naszej parafii będzie rozprowadzać własnoręcznie zrobione krzyżyki i różańce. Dochód przeznaczony zostanie na ich wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Doceńmy ich zaangażowanie!

11. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: + Maria Starzyk l. 82. Rodzinie składamy wyrazy współczucia a Jej duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu a nasz Panie…

12. Za chwilę, umocnieni Bożym błogosławieństwem, pójdziemy budować cywilizację miłości i żyć „nowym życiem w Chrystusie”. Ta nowość życia jest darem Bożym, który domaga się naszej współpracy. Jej program nakreśliło nam usłyszane słowo Boże.
Wszystkim życzymy pięknego przeżycia niedzieli i Rekolekcji Wielkopostnych. Szczęść Boże na cały tydzień.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie