XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14 WRZEŚNIA 2014 r. ODPUST PARAFIALNY KU CZCI PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 2014-09-14Nasza parafia przeżywa dziś Uroczystość Odpustową. W liturgii bowiem jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Nawiązuje ono do odnalezienia przez cesarzową św. Helenę drzewa krzyża w Jerozolimie. To święto przypomina nam o miejscu i znaczeniu krzyża w naszej wierze. Prośmy podczas tej Eucharystii, aby krzyż Jezusa, znak naszego zbawienia, był przez nas coraz lepiej rozumiany i coraz bardziej miłowany. Uroczystość Odpustową pomoże nam przeżywać Ks. Stanisław Łątka, Proboszcz w nowej Jastrząbce, przeżywający 25 lat Kapłaństwa, który wygłosi kazania i będzie przewodniczył Sumie Odpustowej. Witamy Go bardzo serdecznie. Składka na tacę jest przeznaczona na bieżące parafii z tytułu jej prowadzenia. Bóg zapłać za życzliwe ofiary na ten cel. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Mszy Świętej, przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, zwłaszcza za grzechy, które świadczą o naszym sprzeciwie wobec krzyża.1. Msze Św.: 7.00, 9.00, o godz. 11.00 – Uroczysta Suma z procesją eucharystyczną pod przewodnictwem Ks. Stanisława Łatki, proboszcza z Nowej Jastrząbki przeżywającego Jubileusz 25 lat Kapłaństwa. Po południu o godz. 17.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Krzyskiej. Zapraszamy na nią bardzo serdecznie. Po niej o godz. 18.00 wieczorna Msza Święta. Dzisiaj w naszej świątyni każdy może zyskać Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: łaska uświęcająca, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca świętego oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu. Korzystamy też z możliwości ucałowania Relikwii Krzyża świętego po Mszach świętych. Po Mszy św. o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańcowych dla Matek.

2. Jutro 15 września wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

3. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy świętej o godz. 18.00. Jeśli są jeszcze Rodziny, które nie przyjmowały Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy będą mogły to uczynić od środy. Wiemy, ze jeszcze są Rodziny, które tego nie uczyniły.

4. W środę po wieczornym nabożeństwie spotkanie całej Rady Duszpasterskiej w Domu Katechetycznym. Prosimy o sumienną obecność.

5. W czwartek 18 IX o godz. 17.30 będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwa uwielbienia. O godz. 18.00 będzie Msza święta podczas której będzie profesja Franciszkanów Świeckich. Szczegóły w gablocie franciszkańskiej.

6. Od przyszłej niedzieli powracamy do porządku odprawiania Mszy świętych w ciągu roku. Msze święte będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i 18.00.

7. Również w przyszłą niedzielę składka na tacę będzie przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji. Za każdą ofiarę złożoną na ten cel składamy w imieniu Ks. Biskupa serdeczne Bóg zapłać. A przed kościołem będą zbierane ofiary na pokrycie kosztów remontu domu Sióstr.

8. Dziękujemy serdecznie za liczną obecność na naszym parafialnym Odpuście wszystkim naszym Drogim Parafiankom i Parafianom a szczególnie Gościom, Pielgrzymom do Chrystusowego Krzyża. Dziękujemy tym wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli i prowadzili rozważania Drogi Krzyżowej w tygodniu przygotowującym nas do parafialnego Odpustu. Niech Chrystus cierpiący na Krzyżu udzieli wszystkim błogosławieństwa i tak potrzebnych łask w naszym życiu. Bóg zapłać.

9. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom ul. Węgrzyna, Woszczerowicza, Modrzejewskiej za złożoną ofiarę 390 na ubiór kwiatami naszego kościoła. Bóg zapłać. Dziękujemy także Siostrom i tym, którzy Im pomagali przy wystroju kościoła.

10. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki Ich świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

11. Przypominamy o pielgrzymce do Kalwarii w dniu 26 września. Zapisy w zakrystii u Siostry. Koszt 35 złotych.

12. Są jeszcze wolne miejsca na Pielgrzymkę do Włoch i Grobu św. Jana Pawła II. Szczegóły w gablocie ogłoszeń a zapisy w zakrystii.

13. Za chwilę zostaniemy pobłogosławieni znakiem krzyża. Przyjmijmy to błogosławieństwo z miłością i wdzięcznością za złącznie nas z tajemnicą krzyża Jezusa Chrystusa. Pobłogosławieni i naznaczeni znakiem krzyża odważnie i z ufnością idźmy na spotkanie ze światem, w którym żyjemy. Podejdźmy też ucałować Relikwie Krzyża Świętego.

Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.OGŁOSZENIA DODATKOWE

1. Dzisiejsze święto zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia relikwii Krzyża przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna, który przed bitwą z Maksencjuszem na moście Muliwijskim, nieopodal murów Wiecznego Miasta ujrzał wtedy płonący krzyż i napis: „W tym znaku zwyciężysz”. Nazajutrz na jego rozkaz na tarczach żołnierzy zostały wymalowane krzyże. I wkrótce okazało się, że symbol śmierci stał się symbolem zwycięstwa, bo Konstantyn pokonał Maksencjusza. W 313 roku cesarz ogłosił edykt wolnościowy, kładący kres prześladowaniom religijnym, a krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa.

2. Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, są one częścią Tygodnia Wychowania, który rozpoczyna się zawsze w trzecią niedzielę września. Pamiętajmy o tej inicjatywie w naszych modlitwach, a także – na ile pozwala nam na to zdrowie – możemy podjąć w tej intencji jakieś choćby małe wyrzeczenie, rezygnując na ten tydzień np. z używek, rozrywki czy też ze spożywania jakiegoś określonego pokarmu czy smakołyku. Te rzeczy same w sobie są dobre, ale chodzi o to, by wesprzeć modlitwę również wyrzeczeniem i ofiarować to w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży, abyśmy mieli społeczeństwo moralnie i duchowo silne i stabilne.

3. Jeśli zaś jesteśmy rodzicami, to postarajmy się szczególnie w tym tygodniu znaleźć dodatkowy czas dla naszych dzieci i właśnie z nimi wyjść do kina czy do teatru, porozmawiać na temat tego, czego się ostatnio uczyły, co ich szczególnie zainteresowało lub zaniepokoiło, czego od nas oczekują. Nie żałujmy czasu na wychowanie naszych dzieci, gdyż to właśnie jest najważniejszą inwestycją nie tylko w ich rozwój, ale także w rozwój całego społeczeństwa.

4. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września, tj. najbliższy czwartek, przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Święto to wpisuje się w obchody Tygodnia Wychowania i ukazuje nam postać młodzieńca zdecydowanego, który dążąc ku wyznaczonym sobie ideałom świętości życia, nie uległ niewłaściwym wpływom środowiska, w którym się obracał.


W tym tygodniu patronują nam:
16 IX – św. św. Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku; obaj opowiadali się za ponownym przyjęciem do Kościoła tych chrześcijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli się wiary, po spełnieniu przez nich określonych dzieł pokutnych
20 IX – św. św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie