XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23 WRZEŚNIA 2012 r. 2012-09-22

Przychodzimy do Jezusa, do źródła Bożej łaski, aby karmić się Słowem i Ciałem Zbawiciela. Eucharystia, to spotkanie osobowe człowieka z Chrystusem, który jest światłem i drogowskazem na drogach pielgrzymowania do życia wiecznego. Abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w tajemnicach zbawienia, musimy stanąć przed Bogiem w prostocie serca, jak dziecko i przeprosić Ojca, za zło, które stało się naszym udziałem.


Przypominamy, że dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na budujące się kościoły w naszej diecezji. Bóg zapłać za złożone ofiary na ten cel.


1. Msze św.: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 O godz. 18.00 będą Nieszpory połączone z Msza świętą. Serdecznie zapraszamy.

Po Prymarii zmiana Tajemnic różańcowych dla Ojców.

2. W środę cotygodniowa Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będzie po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00. Po niej spotkanie Caritasu.

3. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego. A patronują nam:

we wtorek, 25 września – błogosławiony Władysław z Gielniowa, zakonnik bernardyński, odznaczający się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej, autor pieśni religijnych;
w czwartek, 27 września – święty Wincenty á Paulo, prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów i Sióstr Miłosierdzia – szarytek; w piątek, 28 września – święty Wacław, patron Czech, książę czeski, który w X wieku zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina; w sobotę, 29 września – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał.

4. W czwartek spotkanie modlitewne dla klas I Gimnazjum przed Bierzmowaniem. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 18.00. Na to spotkanie zapraszamy wszystkich uczniów klas I Gimnazjum także z innych szkół, którzy należą do naszej parafii. Prosimy także o obecność Rodziców.

5. W parafii NSPJ w Tarnowie, dzięki zaangażowaniu członków Odnowy w Duchu Świętym, dnia 28 września br. (tj. piątek) o godz. 15.00 po raz kolejny organizowana jest akcja " Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata". Szczegóły w ogłoszeniach dodatkowych.

W tym roku naszym pragnieniem jest aby do tej akcji przyłączyć wszystkie parafie Tarnowa. Otrzymaliśmy na to dzieło błogosławieństwo i pozwolenie ks. bp Andrzeja Jeża. Informuje Ks. Marek Paździo - opiekun Odnowy w Duchu Świętym w parafii NSPJ w Tarnowie.

6. Nasze Siostry Służebniczki zapraszają Rodzinę Błog. Edmunda Bojanowskiego na Mszę świętą wieczorną o godz. 18.00 a po Niej na spotkanie w domu Sióstr.

7. Ojcowie Bernardyni organizują 30 września b.r. pielgrzymkę do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Sieprawia miejsca urodzin błog. Anieli Salawa. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 5.45. Zapisy w zakrystii. Koszt 30 zł. Podajemy nazwisko imię, adres zamieszkania, nr pesel i nr telefonu. Ilość miejsc ograniczona.

8. Już autor starotestamentalny zauważał, że ludzie sprawiedliwi są często niewygodni dla otoczenia, gdyż ich postawa jest znakiem niezgody na niegodziwości. Uczniowie Jezusa nigdy nie mogą zaniechać wypominania błędów tym, którzy je popełniają, i przez swoją postawę zawsze muszą się stawać znakiem sprzeciwu wobec bezprawia. Niech świadomość bycia dzieckiem Boga, który jest Sprawiedliwością i Miłością, umacnia nas w tym zadaniu. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.


OGŁOSZENIA DODATKOWE

„Na Chwałę Bogu, ludziom na pożytek. „Koronka na ulicach miast Świata – 28.09.2012r.godz.15.00

w Tarnowie - dajemy publiczne świadectwo wiary i ufności w Miłosierdzie Boże modląc się na skrzyżowaniach i placach naszego miasta - w intencjach:

1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI

2. O obfite owoce zaplanowanej na przyszły rok, peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej Diecezji

3. Za nasze Miasto: ludzi wszystkich stanów i zawodów, za bezrobotnych, za tych co się źle mają, za urzędy, instytucje, zakłady pracy, służbę zdrowia, szkoły wszystkich szczebli. Aby Bóg nam błogosławił i przymnażał wiary.

Uwagi organizacyjno-porządkowe:
a) osoby modlące podczas modlitwy stoją na chodnikach – nie blokujemy i nie tamujemy ruchu drogowego;
b) na każdym skrzyżowaniu muszą być przynajmniej 2 osoby rozpoznawalne dzięki planszy z napisem „Jezu, ufam Tobie”;
c) ponieważ wydarzenie ma charakter wyłącznie modlitewny (duchowy), podczas modlitwy nie używamy żadnych oznaczeń, transparentów, tablic i innych materiałów mówiących o sprawach poza religijnych (np. politycznych);

Organizatorzy w Tarnowie: Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Marana Tha” przy Parafii NSPJ ul. Lwowska 102

Ks. Marek Paździo – Opiekun : marekpazdzio@wp.pl Jadwiga Szwarga – Lider Kontakt i informacje (najlepiej) drogą elektroniczną Email: odnowanspj@gmail.com Plakaty/ plansze, dla chętnych do modlitwy, będą do odebrania w dniu 27.09.po Mszy św. o godz. 19.00 (z modlitwą o uzdrowienie) w Kościele NSPJ w Tarnowie.

<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie