II NIEDZIELA WIELKANOCNA - 15 IV 2012 r. NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2012-04-15

Dziś w sposób szczególny pragniemy poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy Świętej, a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania. Pragniemy także dziękować Bogu za to, że uczynił Kościół szafarzem Jego miłosierdzia. Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, miłosiernego Ojca.


Składka na tacę jest przeznaczona jest na potrzeby bieżące parafii. Bóg zapłać za życzliwe ofiary na ten cel.

1. Msze św. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00 połączona z Nieszporami. Po Prymarii nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Matek.
Dzisiaj po południu o godz. 15.00 będzie poświęcenie odnowionej figury Serca Pana Jezusa i placu przy ul. Nowodąbrowskiej obok sklepu Stokrotka. Podczas poświęcenia odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy.

2. Oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z tradycją członkinie i członkowie Caritasu obchodzą dzisiaj swoje święto. Polecamy Bogu ich przykładną i bezinteresowną posługę na rzecz ubogich. Ta bogata działalność jest godna podziwu. Wiemy, że jest ona niewystarczająca w morzu potrzeb. Organizowanie środków przez różnego rodzaju akcje rozprowadzania: świec, baranków wielkanocnych, palm, kadzidła, czy prowadzenie kiosku Caritas – to wszystko nie wystarcza na pokrycie najpilniejszych potrzeb biednych. Za całkowicie bezinteresowny, pełen poświęcenia trud owocnej pracy naszego parafialnego Caritasu składamy naszym wolontariuszom serdeczne Bóg zapłać. Prosimy też o wzmocnienie naszej grupy charytatywnej przez nowych członków.

3. Jutro, 16 kwietnia, papież Benedykt XVI będzie obchodził 85 rocznicę urodzin. Pamiętajmy o nim w modlitwie, prośmy Boga o wsparcie dla jego sił duchowych i fizycznych, by cały Kościół czuł jego ojcowską troskę i opiekę.

4. W środę pamiętajmy o Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po wieczornej Mszy świętej. Serdecznie zapraszamy.

5. W czwartek zapraszamy Młodzież klas II Gimnazjum na comiesięczne spotkanie modlitewne przed Sakramentem Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

Również w czwartek po wieczornej Mszy Świętej będzie spotkanie formacyjne dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Domu Katechetycznym.

6. W tym tygodniu dzieci klas II będą miały przygotowanie do I Komunii klasami. Będzie to próba Spowiedzi. Szczegóły podaje Ks. Leszek.
7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia; łask Bożych i wstawiennictwa przed Bogiem swego Patrona. Wszystkich zapraszamy zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

8. Wycieczka dla Kolędników Misyjnych oraz opiekunów w dniu 28 kwietnia do Odporyszowa, zapisy u s. Katarzyny, szczegóły w gablotce oraz u siostry Katarzyny.

9. W przyszłą niedzielę odpust w Lisiej Górze ku czci Św. Wojciecha. Suma o godz. 11.00.

10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności + Władysław Rzeszutko l. 73. Rodzinie składamy wyrazy współczucia a Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie…. .

11. W koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Z tych słów wynika, że nikt z nas nie może być wyłączony z nurtu Miłosierdzia Bożego. Każdy go potrzebuje tak jak życiodajnej wody. W niedzielę Miłosierdzia Bożego starajmy się wzmocnić codzienne praktykowanie tego nabożeństwa.
12. Umocnieni uczestnictwem w Najświętszej Ofierze wróćmy do naszej codzienności i starajmy się świadczyć, że Bóg jest z nami w czynach miłosierdzia i miłości. Niech nas w tym umocni błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy. Pozostańmy teraz na chwile wspólnej modlitwy odmawiajac Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.

OGŁOSZENIA DODATKOWE - PILNE
1. Dyrektor Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie informuje, że dnia 27 kwietnia 2012 r. mija termin zgłoszenia kandydatów do klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013. W związku z tym prosi się Rodziców uczniów klas szóstych o dopełnienie obowiązku rekrutacji w terminie do dnia 23 kwietnia 2012 r.
Z racji trwania egzaminu gimnazjalnego w dniach 24-26 kwietnia 2012 r. kontakt z sekretariatem w godzinach 8.00-14.00 i pomoc w wyżej wymienionym zakresie będą ograniczone.


2. Prezydent Miasta Tarnowa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie prosi o podanie informacji:
„Dziś, 15 kwietnia, w Tarnowie, odbywają się wybory do Rad Osiedli. Mieszkańcy wybierają reprezentantów swoich miejsc zamieszkania. Głosować można w godzinach od 8.00 do 16.00. Parafia p.w. Św. Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy obejmuje osiedle „Krzyż". Komisja wyborcza dla Osiedla „Krzyż" znajduje się w siedzibie Rady Osiedla / stara szkoła/przy ul. Krzyskiej116” . Zachęcamy do udziału w wyborach.


3. Radni osiedlowi generują ważne dla ludzi wydarzenia czy inwestycje. To w radach osiedli odbywa się pierwsza selekcja zadań. Radni pracują społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia. W naszej dzielnicy zgłosiło się 25 kandydatów co w skali miasta stanowi największą liczbę.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Osiedlowej Komisji Wyborczej dokument stwierdzający tożsamość.
Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” obok nazwisk najwyżej 15 kandydatów. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
Głos uznaje się za nieważny, jeżeli:
a. na karcie do głosowania postawiono znak „x” obok nazwisk większej liczby kandydatów niż 15, lub
b. na karcie do głosowania nie postawiono znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata.
Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 3 % uprawnionych do głosowania.
Prawo wybierania do Rady Osiedla ma każdy pełnoletni mieszkaniec, zameldowany na pobyt stały na obszarze Osiedla.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie