II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 STYCZNIA 2010 r. 2010-01-17

Chrześcijanie od samego początku otaczali szczególną czcią dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Niedziela, dzień Pański, jest pamiątką tych zbawczych wydarzeń. Dlatego nieodłącznym sposobem przeżywania niedzieli jest udział w liturgii Mszy Świętej. Trwanie na modlitwie to charakterystyczny rys już pierwszej wspólnoty jerozolimskiej. Uczniowie Jezusa gromadzili się na Eucharystii, mając świadomość, że jest ona liturgiczną celebracją tajemnicy paschalnej Chrystusa, a więc sakramentalnym uobecnianiem Jego śmierci i zmartwychwstania. Także i dla nas, którzy przed chwilą od znaku krzyża rozpoczęliśmy udział w Eucharystii, jest ona sercem niedzieli. Sprawowanie i udział we Mszy Świętej w dniu Pańskim jest najdoskonalszą i najpełniejszą formą świętowania zmartwychwstania Chrystusa. To, że możemy w niej uczestniczyć, jest wielkim darem, za który powinniśmy zawsze Bogu dziękować. Aby nasz dzisiejszy udział w Eucharystii był wyrazem naszej wdzięczności i całkowitego zawierzenia Bogu, uznajmy wobec Niego, że jesteśmy grzeszni i prośmy o dar miłosierdzia.Dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania.


1. Msze święte jak w każdą niedzielę. O godz. 17.30 zamiast Nieszporów będzie koncert zespołu „Łowcy Serc”. Serdecznie zapraszamy. Wieczorna Msza Święta będzie o godz. 18.00. Wcześniej o godz. 16.30 będzie specjalna Msza św. dla Stowarzyszenia „Arka”, Poradni Specjalistycznej i Telefonu zaufania.

Po Mszy św. o godz. 10.30 będą Jasełka w wykonaniu dzieci.

2. W środę zapraszamy na cotygodniową Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po Mszy św. wieczornej.

3. Codziennie w parafiach naszej diecezji w ciągu roku odbywają się Adoracje Najświętszego Sakramentu. Dla naszej parafii ten dzień został wyznaczony na 22 stycznia każdego roku. Przypada on w tym roku w najbliższy czwartek.

Adoracja rozpocznie się po Mszy św. o godz. 8.00 a zakończy się przed Mszą św. o godz. 17.00. Wierni obecni na Mszy św. o godz. 8.00 będą adorować Najświętszy Sakrament po Mszy św., do godz. 9.00. Od godziny 9.00 Adoracja będzie wg wyznaczonego porządku, który jest wywieszony w gablocie ogłoszeń. Nie będzie Mszy św. o godz. 6.30. Przyjdźmy na Adorację jak najliczniej znajdując czas dla Chrystusa obecnego w Eucharystii i na osobistą modlitwę.

Po wieczornej Mszy świętej jak w każdy piątek Droga Krzyżowa.


Dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętają o cotygodniowej Drodze Krzyżowej w intencji Jana Pawła II i w ten sposób dziękują Bogu za wielki dar naszego Rodaka papieża prosząc o rychłe wyniesienie Go na ołtarze. W okresie zimowym Droga Krzyżowa jest po wieczornej Mszy świętej, która jest o godz. 17.00 i na nią serdecznie zapraszamy. Rozważania w ten piątek poprowadzą Róże Ojców.
4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00 nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców. Prosimy o obecność.

5. Również w przyszłą niedzielę 24 stycznia zgodnie z komunikatem Ks. Biskupa Ordynariusza otoczymy mieszkańców Haiti naszą serdeczną modlitwą i podzielimy się z nimi dobrami materialnymi. Uczynimy to, składając ofiary przed kościołem. Zbiórkę przeprowadzi Parafialny Oddział Caritas.


6. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia, szczególnie błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.


7. W czwartek 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w piątek 22 stycznia - Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana. Tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.


8. Zajęcia z tańca towarzyskiego w Domu Katechetycznym podczas ferii dla dzieci szkolnych będą odbywać się w czwartki od godz. 15.00 do 15.45, dla dzieci przedszkolnych w czwartki od godz. 16.00 do 16.40.9. Za chwilę otrzymamy dar Bożego błogosławieństwa. Jest ono znakiem niezmierzonego miłosierdzia, jakim nieustannie otacza nas Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Obyśmy umocnieni darem tego błogosławieństwa, dziękując Bogu za udział w Eucharystii, potrafili w życiu codziennym wprowadzać słowo w czyn, zgodnie ze słowami Maryi, Matki Jezusa, z dzisiejszej Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie”. Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.10. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Tarnowskiej wraz z Parafią NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach zapraszają na comiesięczne spotkania będące Sesją Wprowadzającą do naprotechnologii (NaProTECHNOLOGY®).

Propozycja skierowana jest głównie do par małżeńskich mających problemy z płodnością, które pragną leczyć się przy pomocy NaProTECHNOLOGY®.

Bliższe informacje i zapisy w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin pod telefonem (14)63-17-360.


II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2010

Modlitwa wiernych


W duchu posłuszeństwa słowu Bożemu, które w pełni objawił nam Jezus Chrystus, zanieśmy teraz do Boga Ojca w Duchu Świętym nasze wspólne błagania:


1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby zachowując doskonałą wierność prawdzie objawionej, głosili współczesnemu światu radosne orędzie Dobrej Nowiny o miłości jako drodze do wiecznego zbawienia.


2. Za rodziców, którzy mają szczególny wpływ na rozwój wiary swoich dzieci, aby byli autentycznymi świadkami posłuszeństwa Twojej, Boże, nauce we wszystkich sprawach codziennego życia.


3. Za wszystkich katechetów, aby z miłości do Ciebie, Panie, potrafili przezwyciężać wszelkie trudności w przekazywaniu Dobrej Nowiny dzieciom i młodzieży.


4. Za sprawujących władzę, aby oczekując od obywateli posłuszeństwa wobec ustanawianych przez siebie praw i obowiązków, mieli odwagę i duchową moc do podporządkowania ich Twoim, Boże, przykazaniom.


5. Módlmy się za żyjących, którzy stracili bliskich, domy, miejsca pracy, aby dzięki ludzkiej solidarności zachowali nadzieję i wiarę w Bożą Opatrzność.


6. Módlmy się za śmiertelne ofiary trzęsienia ziemi na Haiti, aby doświadczyły Bożej Miłości w życiu wiecznym.


7. Za tych, którzy odeszli już do wieczności, …aby otwarło się dla nich wieczne królestwo, w którym panuje pełnia miłości doskonale posłusznej Tobie, Boże.


8. Za nas wszystkich, którzy uczestniczymy w Eucharystii i uczymy się posłuszeństwa słowu Bożemu głoszonemu przez Kościół, abyśmy w naszym życiu przybliżali innymi to, w co sami głęboko wierzymy.Boże Ojcze, który z miłości do nas przyjąłeś swojego Syna jako dar odkupienia dla całego świata, wspieraj nas swoją mocą i wysłuchaj próśb, które z pokorą serca przedstawiliśmy we wspólnej modlitwie. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie