XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27 WRZEŚNIA 2009 r. 2009-09-26


Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Jest także zobowiązaniem, aby tę jedność umacniać i nieustannie dążyć do jedności z tymi, którzy oddalili się od Chrystusa. Gdy przychodzimy na Mszę Świętą, uświadamiamy sobie, że nie tylko budujemy jedność naszej wspólnoty, ale także przyczyniamy się do zjednoczenia całej ludzkości wokół Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest źródłem naszej życzliwej otwartości na drugiego człowieka. Do tej otwartości wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w której wyjaśnia swoim uczniom, że „kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Jezusowe słowa wpisują się w kontekst poszukiwania drogi do jedności ze wszystkimi ludźmi na fundamencie wierności nauce i posłannictwu Jezusa. Na początku tej Najświętszej Ofiary trzeba nam więc najpierw ogarnąć modlitwą żalu i prośby o przebaczenie za te wszystkie słowa, myśli i czyny, które z naszej strony stanowiły przeszkodę w budowaniu jedności z Jezusem. Bo brak tej jedności staje się zawsze przyczyną braku jedności z naszymi bliźnimi.


Przypominamy, że dzisiejsza składka na tacę jest przeznaczona na budujący się kościół w Słopnicach Dolnych koło Limanowej w naszej diecezji.


1. Msze św.: 7.00, 9.00, 10.30 dla dzieci, 12.00 i o godz. 18.00. O godz. 17.30 będą Nieszpory na które bardzo serdecznie zapraszamy.
Po Prymarii zmiana Tajemnic różańcowych dla Ojców


2. W środę cotygodniowa Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będzie po wieczornej Mszy św.


3. W czwartek rozpoczynamy miesiąc Różańca świętego. Zorganizujmy wspólną, rodzinną modlitwę różańcową, a także weźmy udział we wspólnych nabożeństwach parafialnych, które w naszym kościele będą odprawiane codziennie o godz. 17.15 a po nich będzie Msza św. wieczorna. Za pośrednictwem Różańca czerpiemy obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Dzieci i młodzież gimnazjalną w tygodniu zapraszamy do uczestnictwa kiedy tylko mogą a szczególnie w dni prowadzenia modlitwy.


4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca października. Msze św. wotywne rano o godz. 6.30 i wieczorem po nabożeństwie różańcowym.

Spowiedź przed I piątkiem miesiąca:

W środę od godz. 16.30 dla dzieci klas V, VI

W czwartek od 16.30 dla młodzieży klas I, II i III Gimnazjum

W piątek od 16.30 dla dzieci klas III i IV, młodzieży i starszych

Prosimy aby dzieci korzystały ze Spowiedzi w wyznaczone dni.

W piątek z racji I piątku odwiedzimy chorych. Prosimy zgłosić ich w zakrystii i usłużyć dwoma samochodami od godz. 7. 45.


5. W piątek o godz. 20.00 kolejna Droga Krzyżowa w intencji Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację. Serdecznie zapraszamy.

6. W przyszłą niedzielę Odpust w Lisiej Górze. Suma o godz. 11.00.


7. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze Życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.


8. W tym tygodniu będzie spotkanie modlitewne dla klas III Gimnazjum przed

przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. Spotkania będą odbywać się w trzech terminach do wyboru: I środa miesiąca, I czwartek miesiąca i II piątek miesiąca. Kandydat przychodzi na jedno ze spotkań w terminie dla niego najbardziej odpowiednim. Zapraszamy na te spotkania także Rodziców kandydatów.


9. W I piątek października, po wieczornym nabożeństwie zapraszamy na kolejną prelekcję medyczną na temat „ Choroba niedokrwienna serca (czyli tzw. choroba wieńcowa). Zagrożenie zawałem.


10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: + Marek Latała l. 67 i + Maria Wróbel l. 94. Ich pogrzeby odbyły się poza parafią. Rodzinom składamy wyrazy współczucia a Ich dusze polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie……


11. Każdy udział we Mszy Świętej potwierdza konieczność ścisłego związku pomiędzy głoszonym słowem a czynami, które powinny wypływać z naszego zasłuchania się w nauczanie Jezusa. Także i dzisiaj podczas Eucharystii Jezus przekazał nam swoją naukę o miłości, udzielając jednocześnie nadprzyrodzonej mocy do jej wypełnienia. Niech więc Boże błogosławieństwo, które wieńczy udział w dzisiejszej liturgii, pomoże nam zamienić zrodzone w sercu postanowienia na dobre czyny miłości – miłości do Boga i do każdego człowieka.

Wszystkim na cały tydzień Szczęść Boże. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.


Komunikat Biskupa Tarnowskiego z okazji 75. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Różańcowej w Bochni„Niebo, ziemia czci Maryję jako Panią i Królową. Nasze miasto Jej gloryję głosić zaczyna na nowo. O Matko Boska, Pani Bocheńska, pociesz nas ratuj, Królowo Polska”.


Drodzy Diecezjanie!

Powyższe słowa pochodzą z pieśni, która została napisana z okazji koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej. Obraz ten czczony jest w Bochni od początku XVII wieku, gdzie zasłynął z licznych łask i cudów.

Szczególnej opieki czciciele Maryi doznawali podczas trudnych chwil dziejowych, jakie przeżywała nasza Ojczyzna. Po odzyskaniu niepodległości nie zapomniano o wdzięczności dla Matki Chrystusa. Świadczą o tym liczne wota i przede wszystkim podziękowania składane przed Jej bocheńskim wizerunkiem.

Żywy kult maryjny sprawił, że 7 października 1934 roku Obraz Matki Bożej Bocheńskiej został ukoronowany papieskimi koronami przez biskupa tarnowskiego Franciszka Lisowskiego, a homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina.

Drodzy Bracia i Siostry!

Jubileusz 75-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Bocheńskiej jest szczególną okazją do wyrażenia wdzięczności Maryi za Jej macierzyńską opiekę nad mieszkańcami diecezji i wszystkimi pielgrzymami przybywającymi do sanktuarium w Bochni.

Obchody 75. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu złączą się z tygodniowym odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej, który będzie trwał w Bochni od 4 do 11 października br. W środę 7 października z placu koronacyjnego w dzielnicy Kolanów o godz. 16.30 wyruszy procesja z Obrazem Matki Bożej Bocheńskiej na plac sanktuaryjny przed bazyliką pw. Świętego Mikołaja, której będzie przewodniczył metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. On też będzie celebrował w tym dniu o godz. 18.00 Eucharystii przy ołtarzu polowym. Natomiast w niedzielę 11 października o godz. 11.00 na placu sanktuaryjnym będę przewodniczył głównej Mszy Świętej jubileuszowego dziękczynienia.

Bardzo serdecznie zapraszam Was, drodzy Diecezjanie, na bocheńskie uroczystości jubileuszowe. Przy tej okazji zachęcam dzieci i młodzież, rodziców i starszych do uczestnictwa w październikowych nabożeństwach różańcowych. Niech wspólna, rodzinna modlitwa różańcowa będzie wyrazem miłości do Maryi, która prowadzi nas do swojego Syna i umacnia w realizacji chrześcijańskiego powołania. Niech będzie prośbą o światło Ducha Świętego dla parlamentarzystów, którzy jesienią br. będą decydowali o prawnej regulacji spraw bioetycznych, zwłaszcza problemu „in vitro”.

Pielgrzymom, udającym się do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni, oraz wszystkim czcicielom Maryi z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

† Wiktor Skworc

BISKUP TARNOWSKI

OGŁOSZENIA DODATKOWE1. Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, płonną nadzieję i miłość pełną dobroci, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Może w pobliżu nas żyją biedne dzieci, które trzeba wesprzeć, by i one godnie i radośnie uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci są naszym największym skarbem i najlepszą „inwestycją” na przyszłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej.


2. Przyszła niedziela jest już pierwszą niedzielą października – miesiąca modlitwy różańcowej. Jak wielkie znaczenie ma ta modlitwa, podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w Roku Różańca Świętego. Wypełniajmy testament Papieża-Polaka i chętnie bierzmy do ręki różaniec. Zwłaszcza że o to samo ciągle w wielu objawieniach prosi sama Maryja. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z nabożeństwem różańcowym. A tych, którym trudniej jest dotrzeć do naszej świątyni, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.


3. We wtorek, 29 września, przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a w piątek, 2 października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Boga. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei. W dziejach Kościoła ciągle odnotowuje się wiele cudownych ingerencji tych naszych Niebieskich Przyjaciół.W tym tygodniu patronują nam:

* 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina (wspomnienie obowiązkowe);
* 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
* 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i Doktor Kościoła, która jest patronką misji katolickich (wspomnienie obowiązkowe).


ZAMYŚLENIA NIEDZIELNE


W niektórych rejonach Ukrainy i Białorusi ludzie mówią o dwóch rodzajach zazdrości: „białej” i „czarnej”. Ta „biała” występuje wtedy, gdy zazdrościmy komuś tego, co powinniśmy z natury rzeczy mieć, na przykład zdrowie, powodzenie, szczęście. „Biała” zazdrość nie jest grzeszna – jest wynikiem naturalnej skłonności do posiadania dobra. Natomiast „czarna” zazdrość jest czymś złym, gdyż skłania nas do złego spojrzenia na bliźniego. Gdy zazdrościmy komuś majątku, pracowitości, a przy tym pragniemy, aby coś złego się stało temu, kto jest w lepszej od nas sytuacji – wtedy źle się dzieje w naszym wnętrzu.

* * *

Człowiek od samego początku zazdrości innym głównie dóbr materialnych. Ale są też i tacy, którzy zazdroszczą darów duchowych. Nawet prorocy zazdrościli prorokom! Jakub Apostoł poucza, że zazdrość jest niebezpieczna dla wiary. Trudno zdobyć się na zdrowy dystans do dóbr materialnych, przywilejów, władzy. Apostołowie też nie byli wolni od wady zazdrości, chcieli mieć monopol na wyrzucanie złych duchów. Jakby nagle pokazanie wszystkim, że się panuje nad złymi duchami, było ważniejsze od bycia przy Chrystusie!

* * *

Może to i śmieszne, ale wśród paru ministrantów wkradło się uczucie zazdrości o… sympatię księdza. Trochę to dziwne, ale to niezdrowe uczucie sięgnęło zenitu, gdy chłopcy „na wyścigi” służyli do Mszy Świętej, aby nazbierać jak najwięcej punktów. Opiekun obiecał bowiem, że pierwsza dziesiątka pojedzie z nim na biwak pod namioty. Wśród chłopców rozpoczęła się niezdrowa rywalizacja o punkty i o względy księdza. Dotarło to dość szybko do ich rodziców. Okazało się jednak, że ci chłopcy nie mieli najlepszego kontaktu ze swoimi ojcami. Wszelkie uczucia przelali więc na osobę duchowną. Dorośli taktownie rozegrali ten problem. Poprawiono zasady zdobywania punktów. A pod namioty pojechali ci, którzy prawidłowo wypełniali swoje obowiązki.
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie