UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 31 MAJA 2009 ROK 2009-05-30

Przeżywamy dziś pamiątkę Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na młody Kościół zebrany w jerozolimskim Wieczerniku. Otrzymawszy jego moc, Apostołowie mogli iść na cały świat, głosząc orędzie zbawienia. Tamte wydarzania nie tylko przypomina nam dzisiejsza uroczystość, ale stają się one obecne w naszym parafialnym wieczerniku, w którym gromadzimy się, by sprawować ofiarę Mszy Świętej. Prośmy teraz z wiarą, by Duch Święty przyszedł do każdego z nas i napełnił nas swoją obecnością, oświecił umysły światłem prawdy oraz rozpalił w nas pragnienie świętości.

1. Dzisiaj po południu o godz. 17.30 nabożeństwo majowe i modlitwy do Ducha Św.

Po nim wieczorna Msza święta o godz. 18.00.


2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca - tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.

Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30 do południa i po południu o godz. 16.00 i 18.00. Chociaż jest to dzień pracy i nauki, starajmy się jednak zachować w miarę możności jego religijny i świąteczny charakter uczestnicząc we Mszy świętej.

W czerwcu z codzienną Eucharystią o godz. 18.00 łączymy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Wpatrujmy się w otwarte Serce Zbawiciela i prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Bogiem! Pragnąc wynagrodzić Bogu za nasze grzechy i nieprawości uczęszczajmy na nabożeństwa czerwcowe.

Dzieciom z racji ich jutrzejszego święta ofiarujmy nie tylko słodycze, ale i naszą modlitwę wraz z uczynkami miłości. Szczególnie pamiętajmy o dzieciach, którym brak rodzin, są niechciane i nie doświadczają czułości rodzicielskiej.


3. W środę nie zapomnijmy o Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie połączona z nabożeństwem czerwcowym.


4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca czerwca i I sobota. Spowiedź przed I piątkiem będzie w czwartek i piątek od godz. 17.00. Chorych odwiedzimy w I piątek od godz. 7.45. Prosimy ich zgłosić w zakrystii usłużyć dwoma samochodami.


5. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 20.00 w intencji Sługi Bożego Ojca św. Jana Pawła II o rychłą Jego beatyfikacje i kanonizację.6. Składka na tacę w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na budowę Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu oraz na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie. W ten sposób wszyscy diecezjanie będą mieli udział w zakończeniu budowy pomnika Jana Pawła II – Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.


7. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała i procesja do czterech ołtarzy. W tym roku centralna Msza św. będzie w kościele jak zwykle o godz. 9.00. Po skończonej Mszy św. wyruszy procesja ul. Krzyską, Migdałową Żurawią do kościoła. Prosimy o przygotowanie dekoracji ołtarzy, trasy procesji, domów. Pierwszy ołtarz będzie przy Figurze Matki Bożej za szkołą, drugi przy ul. Cytrynowej, trzeci ul. Pomarańczowej czwarty przy grocie Matki Bożej na placu przy kościele. W związku z przygotowaniem ołtarzy prosimy o przyjście na specjalne spotkanie w poniedziałek po wieczornej Mszy św. przedstawicieli wymienionych ulic celem omówienia szczegółów dekoracji.


8. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia; błogosławieństwa Bożego i opieki świętych patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego z okazji Imienin.

9. W czwartek po wieczornym nabożeństwie Krąg Biblijny.

10. Od piątku w naszym dekanacie będzie Peregrynacja Relikwii błogosławionej Karoliny. W naszej parafii będzie od godz. 17.00 w sobotę do godz. 15.00 w niedzielę.

11. Pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia wyrusza we wtorek o godz. 5.00 spod kościoła. Prosimy o punktualność.

12. Przeżywamy dziś pamiątkę Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na młody Kościół zebrany w jerozolimskim Wieczerniku. Otrzymawszy jego moc, Apostołowie mogli iść na cały świat, głosząc orędzie zbawienia. Tamte wydarzania nie tylko przypomina nam dzisiejsza uroczystość, ale stają się one obecne w naszym parafialnym wieczerniku, w którym gromadzimy się, by sprawować ofiarę Mszy Świętej. Prośmy teraz z wiarą, by Duch Święty przyszedł do każdego z nas i napełnił nas swoją obecnością, oświecił umysły światłem prawdy oraz rozpalił w nas pragnienie świętości.
Wszystkim na cały tydzień życzymy Szczęść Boże.


13. Na koniec zwracamy się do naszych Najmłodszych:

Kochane Dzieci

Jest taki dzień CZERWCEM pachnący

Kiedy nasze serca wyśpiewują Bogu wdzięczność

Za Dar Waszego Uśmiechu

Za jasne Oczy Zaufanie

I Wasze Małe Wielkie Serca…

W Dzień Dziecka życzymy Wam My Dorośli,

Aby Wasze Dni płynęły w atmosferze Miłości

Abyście niczego nie musiały się bać

Abyście Jezusowi powierzały swe dni

I aby słońce radości budziło Was każdego ranka…
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie