Informacje związane z pogrzebami 2009-05-23

Przypominamy zasady obecnie obowiązujące, przy zgłoszeniu pogrzebu


Zgłaszając pogrzeb należy OBOWIĄZKOWO dostarczyć następujące dokumenty:* Świadectwa zgonu:

1. Karta zgonu do celów pochowania zwłok wydana przez lekarza i potwierdzona przez USC

2. Skrócony Akt Zgonu z USC


* Zaświadczenie od kapłana potwierdzające przyjęte przed śmiercią sakramenty święte


* Dowód osobisty lub inny dokument z danymi personalnymi zmarłego oraz jego rodziców i jego współmałżonka (o ile zmarły nie był stanu wolnego)


* Dowód osobisty osoby załatwiającej pogrzeb z podaniem numeru telefonu

Informacje o planowanym miejscu i dacie pogrzebu, uzgodnione uprzednio z Zarządem Cmentarza. Jeśli jest pogrzeb z poza parafii należy przedstawić dokument stwierdzający własność placu na cmentarzu względnie grobowca


UWAGA


Bez dokumentów stwierdzających zgon człowieka nie można rozpocząć żadnych działań związanych z pochówkiem ciała zmarłego !<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie