V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 marca 2007r. 2007-03-23

Zanurzeni w trudzie codzienności przychodzimy do świątyni, aby przede wszystkim oddać Bogu cześć. Zwracamy nasz wzrok na krzyż i prosimy, aby Bóg dał nam nowe serce i nowe oczy, które zdolne byłyby zobaczyć Chrystusa w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Chcemy się wsłuchać w Boże słowo, które przygotowuje nas do przeżywania zbliżającej się tajemnicy Paschy poprzez Rekolekcje, które w Imię Boże rozpoczynamy a które poprowadzi O. Stanisław Pancerz Redemptorysta z Paczkowa. Witamy Go bardzo serdecznie i otaczamy Jego osobę naszą modlitwą polecając opiece Matki Bożej Nieustającej Pomocy.1. Wielki Post przybliża nas do finału wyrażonego słowami Ewangelii: „nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony”. Niech też w tym pomogą nam Rekolekcje Wielkopostne, które dzisiaj rozpoczynamy. (porządek rekolekcji dla starszych i uczniów szkół zamieszczamy osobno).

2. Ofiary na tacę z okazji Rekolekcji będą zbierane we wtorek i w środę

4. W piątek godz. 17.00 pierwsza Droga Krzyżowa a po niej Msza Święta wieczorna. Druga Droga Krzyżowa w intencji Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację i kanonizację o godz. 20.00. Zechciejmy brać liczniejszy w nich udział aby nie tylko podtrzymać piękną tradycję naszych Matek i Ojców ale wziąć w nich udział z potrzeby serca.

5. Również w przyszłą niedzielę, która jest Niedzielą Palmową, poświęcenie palm będzie na Mszy św. o godz. 10.30. Prosimy o wykonanie pięknych palm jak w ostatnich latach.

6. Składka na tacę w Niedzielę Palmową jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Jest to tzw. Jałmużna postna, to znaczy, że kto korzystał z dyspensy i w okresie Wielkiego Postu spożywał pokarmy mięsne, to z tego tytułu ma złożyć ofiarę.
Ta właśnie ofiara jest przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie.
Pamiętajmy o tym w przyszłą niedzielę.

7. Prosimy aby nasza młodzież wzięła udział w przyszłą niedzielę w XXII Światowym Dniu Młodzieży. Szczegóły w komunikacie Ks. Biskupa Ordynariusza.

8. W dalszym ciągu przypominamy o nabywaniu paschalików wielkanocnych które rozprowadzają panie z Caritas. Zachęcamy też do nabywania czasopism zwłaszcza Gościa Niedzielnego.

9. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia imieninowe; obfitych łask Bożych i opieki św. Patronów. Jak zwykle zapraszamy do Stołu Pańskiego.

10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności + Stanisław Bała l. 82. Rodzinie składamy wyrazy współczucia chrześcijańskiego a Jego duszę polecamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie ...


11. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech nas teraz umocni w duchu pokuty i wspomoże nas w nadziei życia wiecznego. Niech nasze postępowanie świadczy, że nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy jak Zbawcy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkim na cały tydzień, zwłaszcza na Rekolekcje, życzymy Szczęść Boże.
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie