IV NIEDZIELA ADWENTU – 24 GRUDNIA 2006 ROK WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 2006-12-23

W przeddzień uroczystości Narodzenia naszego Pana gromadzimy się w ostatnią niedzielę adwentowego oczekiwania, która kieruje naszą uwagę wiary na Maryję. Ona, jako pokorna Służebnica Boża, oddała się bez reszty dziełu swego Syna. Oczekiwany Zbawiciel przychodzi do nas jako Syn Dzie­wicy Maryi. Także i w tej Eucharystii Chrystus - prawdziwy Bóg i praw­dziwy Człowiek, staje po raz kolejny pośród nas. W jedności wiary i zgod­ni w naszych dążeniach, przyjmijmy Chrystusa i przygotujmy nasze serca na Jego ostateczne przyjście.Za wszelkie nasze grzechy i słabości z pokorą przeprośmy teraz szcze­rze miłosiernego Boga.


1. Msze św. dzisiaj tylko do południa o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00. Po południu Mszy świętej nie będzie.

Po Prymarii nabożeństwo stanowe i zmiana tajemnic różańcowych dla Ojców.

2. Wieczorem zasiądziemy do stołu wigilijnego. Zadbajmy o tradycyjną oprawę Wieczerzy Wigilijnej. Siądźmy do niej pojednani w rodzinie nieraz skłóconej i powaśnionej. Rozpocznijmy ją wspólną modlitwą, czytaniem II rozdziału Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Zbawiciela Świata. Zaśpiewajmy kolędę i weźmy do ręki opłatek aby nim połamać się i złożyć sobie nawzajem życzenia. Na wigilijny stół nie podajemy w żadnej postaci alkoholu, bo wieczerza wigilijna z alkoholem nie jest wieczerzą rodziny chrześcijańskiej. Przy wigilijnym stole wspominamy tych, których już nie ma pośród nas, bo odeszli do Pana. Pamiętajmy o umieszczeniu zakupionej świecy Caritas na wigilijnym stole, przy pustym nakryciu. Okres Bożego Narodzenia a zwłaszcza same święta niech będą czasem szczerego i życzliwego zainteresowania się biednymi i samotnymi, którzy są tak blisko nas a my ich nie zauważamy. Mamy okazję by zarosić ich do wspólnego stołu. Wieczór przeżywamy w radosnej atmosferze oczekiwania na Pasterkę śpiewając czy słuchając kolędy. Na Pasterkę przyjdźmy jak najliczniej aby podziękować Bogu za wielki Dar Narodzenia Zbawiciela Świata a także za dar naszego życia. Przed Pasterką będzie od godz. 23.30 specjalne czuwanie przy żłóbku.

3. W Uroczystość Bożego Narodzenia o północy Pasterka a w ciągu dnia Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. O godz. 15.00 Msza św. podczas której będzie udzielany Sakrament Chrztu św. a o godz. 17.30 Nieszpory świąteczne.

4. W drugi Dzień Bożego Narodzenia święto św. Szczepana pierwszego męczennika. Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. Nieszporów nie będzie. O godz. 14.00 i 15.30 będą śluby.

5. Składka w Boże Narodzenie na Pasterce przeznaczona będzie na specjalny Fundusz Ochrony Życia jak w poprzednich latach. W Dzień Bożego Narodzenia jak zawsze składka na potrzeby bieżące parafii a w drugi dzień świąt na Katolicki Uniwersytet Lubelski i Papieską Akademię Teologiczną.

6. W drugie święto Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana na Mszy św. o godz. 10.30 będzie uroczyste Posłanie Zespołów Kolędników Misyjnych, którzy będą chodzić po domach by zanieść Radość Bożego Narodzenia do wszystkich rodzin naszej parafii. Zewnętrznym wyrazem tej radości są wypowiedziane życzenia, umieszczone na drzwiach błogosławieństwo: C+M+B. Złożone na ich ręce ofiary będą przeznaczone na pomoc dzieciom gdzie pracują tarnowscy Misjonarze. Przyjmijmy ich życzliwie. W czasie tej Mszy św. nie będzie kazania ale po niej będą Jasełka.

7. Podczas Świąt Bożego Narodzenia pamiętajmy o naszych zmarłych, których będziemy wspominać przy naszym wigilijnym stole. Zanieśmy na ich grób symboliczny stroik, zapalmy lampion czy świąteczną świeczkę, pamiętając o modlitwie za nich. Niech będzie to nasza świąteczna jedność i pamięć o nich przed Panem. Podtrzymujmy ten piękny zwyczaj.

8. W środę pamiętajmy o Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która będzie po wieczornej Mszy świętej. W tym dniu przypada święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Po Mszy św. i Nowennie poświęcenie wina.

9. W piątek pamiętajmy o wieczornej Drodze Krzyżowej o godz. 20.00 w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II o Jego rychłą beatyfikację. Uczestnictwo w niej niech będzie naszą wdzięcznością za Jego wielki Pontyfikat.

10. W przyszłą niedzielę ostatni dzień kończącego się roku. Jest to święto Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Msze św. będą jak zwykle do południa o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00 a po południu wyjątkowo z racji nabożeństwa na zakończenie Starego Roku o godz. 17.00. Przyjdźmy tego dnia do kościoła, szczególnie wieczorem aby wspólnie Bogu dziękować za wszelkie dobro jakie stało się udziałem w kończący się roku i aby przeprosić Go za wszelkie nasze przewinienia a także prosić o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże. Tak czynili nasi ojcowie i my także czyńmy.

11. W środę rozpoczynamy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Podstawową wartością kolędy pozostaje wspólna modlitwa, błogosławieństwo i poświę­cenie mieszkania. Pokropienie wodą święconą przypomina naszą przynależ­ność do Kościoła, która rozpoczęła się w momencie chrztu. Stąd chrześcijanin przyjmujący kolędę daje niejako świadectwo swojej przynależności do Ko­ścioła. Chciejmy zawsze odwiedziny kolędowe w naszych domach przeżywać w duchu bożo­narodzeniowej radości, w duchu modlitwy, serdecznej rozmowy z duszpa­sterzami. Niech błogosławieństwo kolędowe chroni Wasze domy, rodziny i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego.

PORZĄDEK KOLĘDY – 28 – 30 GRUDNIA 2006 R.

CZWARTEK - godz. 9.00 - Partuły i ul. Nowodabrowska od Lisiej Góry do nr 245, strona lewa w kierunku miasta
- godz.9.00 - ul. Wiśniowa od bażanciarni do ul. Krzyskiej


PIĄTEK - godz. 15.00 - ul. Nowodąbrowska od 247 do 223 i ul. Majchra
- godz. 15.00 - ul. Krzyska od Wiśniowej w stronę Pawęzowa i powrót

SOBOTA - godz. 9.00 - ul. Nowodąbrowska od 221 do 175 i i ul. Chełmońskiego
- godz. 9.00 - ul. Krzyska z ul. Kalinową, Sosnową, Platanową do Traktorowej


12. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i opieki swoich świętych Patronów. Zapraszamy jak zwykle do Stołu Pańskiego.

13. Okazując współczucie jednej z naszych rodzin w parafii przy ul. Spokojnej, która przeżyła pożar swego domu, chcemy im nie tylko współczuć ale i przyjść z pomocą materialną by zapewnić im dalsze życie a także pomóc przy odnowieniu domu po pożarze. Dlatego w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia proponujemy specjalną zbiórkę do skarbony przed kościołem prowadzoną przez członków Rady Duszpasterskiej. Prosimy o życzliwe podejście do tej akcji pomocy. Tymczasowo Rodzina dotknięta pożarem przebywa w domu Sióstr Karmelitanek. Zebrane pieniądze przekażemy potrzebującej Rodzinie.

14. Zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia. Jednocześnie przypominamy, że prawo kanoniczne i liturgiczne mówi w tym przypadku tylko o poście zwyczajowym. Ponadto w wielu kościołach diecezji odwołano wieczorne Msze święte ze względu na tradycję wieczerzy wigilijnej w rodzinnym gronie. Niedziela postu nie przyjmuje, ale tradycyjnie, po staropolsku przeżywamy Wigilię jako postną.
Post w wigilię Bożego Narodzenia jest postem zwyczajowym. - To wynika z naszej, polskiej tradycji spożywania wieczerzy wigilijnej, że nie spożywamy potraw mięsnych. Jeśli ktoś chce zachować tego wieczoru post, może go zachować. Jestem przekonany, że nie pojawi się zwyczaj obecny w krajach zachodniej Europy, gdzie w czasie Wigilii spożywa się pokarmy mięsne. U nas ta tradycja jest silna oraz pozostanie przekonanie, że nie tylko spożywamy postne dania, ale ten dzień przeżyjemy w wymiarze duchowym, czuwania na przyjście naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przy okazji przypominamy, że dyscyplinę dotyczącą postów reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. Rozróżnia się post ilościowy i jakościowy. Post ilościowy polega na spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta oraz lekkiego posiłku rano i wieczorem. Post jakościowy polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. W każdy piątek roku, jeżeli nie przypada w tym dniu uroczystość, należy zachować post jakościowy, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast post ilościowy i jakościowy obowiązuje tylko dwa dni w ciągu roku, to jest w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Obowiązuje on wiernych od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia. Do zachowania wstrzemięźliwości zobowiązani są wierni, którzy ukończyli 14 rok życia. Od zachowania obowiązku wstrzemięźliwości i postu możliwe jest uzyskanie dyspensy, której dla własnych diecezjan udziela ordynariusz miejsca, a dla parafian proboszcz własny.

15. Składając życzenia świąteczne życzmy sobie nawzajem i całemu światu miłości, pokoju i pojednania, które przyniosło na ziemię Dzieciątko naro­dzone w Betlejem. Zróbmy Mu miejsce w naszych sercach, bądźmy ludźmi dobrej woli, już czas, bo Bóg się rodzi. Wszystkim na radosne święta życzymy Szczęść Boże. Na ostatnie chwile zbawiennego adwentowego czasu oczekiwania niech wspomoże nas Boże błogosławieństwo. Przyjmijmy je z głęboką wiarą, bo jest ono szczególnym darem Bożej miłości.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie