Słowo Biskupa Tarnowskiego na Niedzielę Dobrego Pasterza 2009-05-02

3 maja 2009 r.

Drodzy Diecezjanie!


Liturgia IV Niedzieli Wielkanocnej, zwanej „Niedzielą Dobrego Pasterza”, ukazuje nam Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, dającego życie za swoje owce (por. J 10,11). On jest jedynym Zbawicielem człowieka, gdyż „nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12).

IV Niedziela Wielkanocna jest również dniem modlitwy za powołanych do służby w Chrystusowej owczarni oraz o nowe i święte powołania kapłańskie. Służba zbawieniu człowieka stała się bowiem zadaniem następców Apostołów i ich współpracowników, którzy zostali powołani i posłani przez Chrystusa, aby w Jego imieniu troszczyć się o Kościół, a także o tych, którzy jeszcze do niego nie należą. „Człowiek, w głębi serca, potrzebuje przede wszystkim słowa, miłości, samego Boga. Kto mu to właśnie daje, ten daje mu ‘życie w obfitości”. (Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 233-234).

Dziękujemy Zbawicielowi za to, że do służby zbawieniu człowieka nieustannie wzywa młodych ludzi; że nieprzerwanie toczą się „dzieje apostolskie”, w których jaśnieją blaskiem całe zastępy uczniów Pańskich głoszących, że „nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia”, jak tylko w Jezusie, jedynym Zbawicielu człowieka.

Nasz wzrok kierujemy ku Wyższemu Seminarium Duchownemu w Tarnowie, w którym od 187 lat przygotowują się do kapłaństwa pokolenia alumnów – spadkobierców wybitnych i gorliwych kapłanów – pasterzy, którzy oddali swoje życie za powierzone im owce.

Waszej serdecznej modlitwie, drodzy Diecezjanie, polecam alumnów naszego Seminarium, zwłaszcza 38 alumnów z roku piątego, którzy 23 maja, o godz. 10.00, przyjmą święcenia diakonatu w parafiach: Katedralnej w Tarnowie, Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu i Straszęcinie. Proszę Was również o modlitwę w intencji diakonów mających przyjąć święcenia kapłańskie 30 maja o godz. 9.00 w tarnowskiej katedrze. Do uczestnictwa w święceniach diakonatu zapraszam służbę liturgiczną i młodzież wraz z ich duszpasterzami.

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziękuję rodzinom, które „Bogiem silne” tworzą dobry klimat, aby mogło wzrastać powołanie do służby Bożej w Kościele. Z wdzięcznością myślę o kapłanach i parafialnych wspólnotach, w których płonie ogień wiary, pozwalający młodym usłyszeć głos Pana i iść za Nim, dokądkolwiek ich pośle.

Wszystkim Diecezjanom dziękuję za duchowe i materialne wspieranie naszego Seminarium. To dzięki Wam – oddanym Przyjaciołom wspólnoty seminaryjnej – można było w latach 1993 – 2008 wybudować nowy kompleks budynków, w których kolejne pokolenia kandydatów do kapłaństwa mogą w godnych warunkach przygotowywać się do przyszłej misji w Kościele. Słowa serdecznej wdzięczności kieruję pod adresem Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Księża przełożeni i alumni każdego dnia modlą się w czasie Mszy św. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla wszystkich Dobrodziejów Seminarium Duchownego.

Bracia i Siostry!

Ostatnią inwestycją, przewidzianą w planie rozbudowy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, jest modernizacja seminaryjnej biblioteki, która stanowi ważne zaplecze naukowe dla alumnów i studentów świeckich naszego Wydziału Teologicznego. Gromadzone książki, a są wśród nich także bezcenne dla narodowego dziedzictwa starodruki, inkunabuły i rękopisy, wymagają niezbędnej konserwacji, odpowiednich warunków przechowywania i udostępniania. Dotychczasowe pomieszczenia są ciasne i nie spełniają wymogów odnośnie do tego typu obiektów. Dziękuję Wam za zrozumienie i ofiarne wspieranie przebudowy seminaryjnej biblioteki.

Umiłowani!

Dzisiaj, w Niedzielę Dobrego Pasterza i zarazem Niedzielę Kapłańską, pragnę skierować słowa zachęty do młodych, aby nie lękali się przyjąć daru powołania. Młodzi Przyjaciele, a zwłaszcza tegoroczni maturzyści, „Nie bójcie się! Nie obawiajcie się oddać waszego życia Chrystusowi! Nic nie zastąpi nigdy posługi kapłanów w Kościele! Nic nie zastąpi nigdy Mszy św. dla zbawienia świata! […] Zawsze trzeba, ażeby w Kościele byli owi ‘wzięci spośród ludzi’, których Chrystus w szczególny sposób ustanawia ‘dla ludzi’ (Hbr 5, 1) i posyła do ludzi” (Benedykt XVI, Przemówienie do młodych, Paryż, w: OR, w. pol. 7/1980, s. 15).

Drodzy Młodzi, bądźcie zaczynem Królestwa Bożego i nowym pokoleniem apostołów gotowych szerzyć „w porę i nie w porę” Ewangelię Chrystusa.

Wszystkich Przyjaciół, Dobroczyńców naszego tarnowskiego Seminarium – a zwłaszcza tegorocznych Maturzystów stojących przed wyborem życiowej drogi – ogarniam swoją modlitwą i pasterskim błogosławieństwem: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie