Informacja Gimazjum nr 6 wraz z prośbą 2005-12-17

Szanowni Państwo - Przyjaciele Gimnazjum nr 6!

Wielkim pragnieniem społeczności Gimnazjum nr 6 w Tarnowie oraz mieszkańców dzielnicy Krzyż jest godne uhonorowanie pamięci Ojca Świętego – Jana Pawła II.W wyniku konsultacji, szkolne organy: Rada Młodzieży, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, podobnie jak Rada Osiedla i Rada Duszpasterska, wspólnie zdecydowały i zaakceptowały mocą stosownych uchwał, by nowemu Gimnazjum w Parafii pod wezwaniem Św. Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nadać imię naszego Drogiego Ojca Świętego. Decyzja o nadaniu 17 maja 2006r. imienia Jana Pawła II Gimnazjum nr 6, została pozytywnie zaakceptowana przez Biskupa Tarnowskiego – Księdza doktora Wiktora Skworca, który podkreślił, że „taka decyzja jest zobowiązaniem do dawania czytelnego świadectwa dobra w życiu całej społeczności szkolnej, rzetelnego zdobywania wiedzy i szczerej dbałości o chrześcijańskie wychowanie”.
To niezwykle ważne przedsięwzięcie naszego gimnazjum nie będzie mogło być zrealizowane bez pomocy i współpracy wszystkich, którzy chcą, by pamięć o Wielkim Papieżu żyła w sercach i postawach kolejnych pokoleń młodzieży.

Potrzeb jest dużo, a każda forma pomocy Przyjaciół Gimnazjum 6
będzie serdecznym gestem i dużym darem na rzecz młodzieży gimnazjalnej.

W związku z przygotowaniami do nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II, zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o włączenie się do grupy Fundatorów sztandaru oraz pamiątkowej tablicy z wizerunkiem Ojca Świętego lub pomnika z popiersiem Papieża przed szkołą. O tym ostatnim zdecyduje wielkość zgromadzonych środków.
Zapewniamy o specjalnej wdzięczności dla Darczyńców w postaci imiennej „Złotej Tarczy”, którą umieścimy w gablocie przy sztandarze. Dobrowolne środki finansowe można wpłacać na rachunek dochodów własnych nr 55 1130 1150 0012 1090 8920 0005 Gimnazjum nr 6 w Tarnowie lub w sekretariacie szkoły z dopiskiem „Darowizna celowa związana z nadaniem imienia gimnazjum”. Ze względów organizacyjnych, prosimy o dokonanie darowizny przed planowaną uroczystością.
Zapewniamy, że wspólnie stworzymy klimat, by wybrane imię szkoły było godnie reprezentowane oraz otoczone powszechną czcią.
Wszystkim, którzy włączą się w nasze przedsięwzięcie prześlemy program uroczystości nadania imienia Gimnazjum nr 6 w okolicznościowym zaproszeniu.

Z wyrazami szacunku


Dyrektor G6
Jolanta Szura

Przewodniczący Rady Rodziców
Marta Wałaszek

Przewodniczący Komitetu Honorowego
ds. nadania imienia
Jan Radoń
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie