Podziękowania na zakończenie uroczystości jubileuszowych 2005-11-13

Przeczytaj teksty podziękowań na zakończenie uroczystości jubileuszowych z dnia 6 listopada, wygłoszonych przez ks. Proboszcza oraz zastępcę przewodniczącego Rady Duszpasterskiej p. Andrzeja Sasaka.


Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu


Twoja obecność na jubileuszowym świętowaniu powstania naszej parafii, była zaszczytem i radością, że mogliśmy razem z Tobą złożyć Bogu dziękczynienie za wszelkie dobro, jakie dokonało tu w ciągu 80 lat. Przyjmij zatem podziękowanie wyrażone słowami przedstawiciela parafii.

Dziękuje P. Andrzej Sasak, zastępca Przewodniczącego Rady Duszpasterskiej :

Ekscelencjo Księże Biskupie

W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej, składamy Ci bardzo serdeczne podziękowania za wspólne z nami świętowanie Jubileuszu naszej krzyskiej Parafii.
Dziękujemy Ci za dar przewodniczenia Najswiętszej Eucharystii oraz umocnienie nas Słowem Bożym. Dziękujemy za poświęcenie Krzyza Misyjnego, Krzyża który od zawsze jest w naszej świątyni, Krzyża którym tak naprawdę jest nasza parafiai chcemy, aby ten Krzyż na zawsze z nami pozostał.
Takie ślubowanie, takją deklarację składamy w obecności naszego Arcypasterza jako Jubileuszowe Zobowiązanie.
Dziękujemy ci Księże Biskupie za stałą troskę i dużą życzliwość dla naszej parafii i całej tarnowskiej diecezji.
Życzymy Ci obfitości Łask Bożych i dobrego zdrowia na drodze Twojej posługi Biskupiej.
Po staropolsku "Bóg zapłać Księże Biskupie" i "Szczęść Boże" !

Proszę pozwolić Ekscelencjo Księże Biskupie złożyć także najbardziej gorące podziękowania naszym drogim Ojcom Misjonarzom, którzy poprzez Misje Święte przygotowali nas do świętowania dzisiejszego Jubileuszu i wskazali właściwy kierunek dalszej drogi życia.
Juz pierwsze słowa mówiące, że wraz z rozpoczęciem Misji Świętych "Niebo otwarło się szerzej nad Naszą parafią", poprzez cały cykl nauk i rozważań o Krzyzu i prawdziwej miłości aż do ostatecznego ukazania nam, że "umiłowanie Krzyża jest największym szczęściem człowieka", pozostawiają trwałe piętno w naszych sercach.

Drodzy Ojcowie

My widząc, że Krzyż chce z nami pozostać, przyjmujemy Go z radością i wierzymy, że niebo nad nami jest ciągle otwarte.
Dziękujemy Wam z serca i niech Pan Bóg bedzie zawsze z Wami w Waszym Misyjnym Posłaniu.
Bóg Wam zapłać i Szczęść Boże !

Pragniemy takze złożyć jak najbardziej serdeczne podziękowania naszemu Drogiemu Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Jego Współpracownikom, za wieloletni trud posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
dziekujemy za troskę, życzliwość i oddane serca dla budowania naszej wspólnoty parafialnej w więzi z Chrystusem i Matką Najświętszą.
Niecjh Pan Bóg i Matyka Boża pozostają z Tobą Księże Proboszczu i z nami, nie tylko na kolejne Jubileusze, ale na każdy dzień.
Niech w blasku Krzyza dokonuje sie na co dzień pełnia Twojego i nas wszystkich powołania.
"Bóg zapłać Księże Proboszczu i Szczęść Boże".

Piękno kwiatów niech wyrazż wielkość wdzięczności, jaką kierujemy dla Ekscelencji Księdza Bisklupa, Czcigodnych Ojców Misjonarzy i Naszego Czcigodnego Proboszcza.
Przekazując je prosimy o błogosławieństwo na dalsze życie naszej wspólnoty parafialnej.
Po wręczeniu kwiatów, dziękuje ks. Proboszcz:

Jubileusz to także okazja podziękowania wszystkim, którzy trudzili się przy tworzeniu parafii od początku jej istnienia po obecną troskę włącznie z jej utrzymaniem. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim parafianom za ich troskę o Parafię i Księży szczególnie wcześniejszym i obecnym Członkiniom i Członkom Rady Duszpasterskiej i proszę aby nie ustawali w wierności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu zwłaszcza gdy przyjdą trudności z jej zachowaniem. Dziękuję wszystkim Kapłanom, którzy pracowali i obecnie pracującym w naszej parafii, którzy swoją pracą przyczyniają się do wzrostu duchowego i religijnego. W tej pracy pozostawiają swoje zdrowie i życie. Dziękuję Ks. Tadeuszowi Wszołkowi , Ks. Pawłowi Dudkowi za wspólne prowadzenie parafii. Dziękuję Siostrom Zakonnym byłym i obecnym, p. Organiście, pracownikom przy kościele, plebani a także na cmentarzu i w innych grupach parafialnych. Składam też podziękowanie Ks. Infułatowi obecnemu Oficjałowi Władysławowi Kostrzewie mojemu poprzednikowi za swój wkład w życie parafii, a także Ks. Profesorowi dr hab. Stanisławowi Piechowi z Krakowa za pomoc zwłaszcza w okresach świątecznych. Po skończonych uroczystościach zapraszam wszystkich Kapłanów, Siostry Zakonne i zaproszonych gości na spotkanie z Ks. Biskupem przy stole w świetlicy Szkoły Podstawowej.

Kończące się Misje Święte, czas Jubileuszu i dalsze życie religijne naszej wspólnoty parafialnej polecamy Matce Bożej Nieustającej Pomocy, która w cudownym Obrazie jest obecna w naszej parafii od ponad 90 lat.

Maryjo! Bądź z nami na zawsze, prowadź do Swego Syna,
Bądź Matką w każdy czas, ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Naszą parafię, jej kapłanów i wiernych weź w opiekę.


Ekscelencjo Księże Biskupie Ordynariuszu, prosimy o Twoje pasterskie błogosławieństwo na dalsze wierne trwanie przy Chrystusie i Jego Kościele.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie