Zaproszenie na Pielgrzymkę Rodzin do Starego Sącza 2007-06-10

Drodzy Bracia i Siostry!

Ojciec Święty Benedykt XVI, drugiego kwietnia br., podczas Mszy Świętej sprawowanej w intencji swojego poprzednika Jana Pawła II, powiedział: „Pragniemy przede wszystkim raz jeszcze złożyć Bogu nasze dziękczynienie za to, że dał nam go na 27 lat jako ojca i niezawodnego przewodnika w wierze, gorliwego pasterza i odważnego proroka nadziei, niestrudzonego świadka i żarliwego sługę miłości Bożej. (…) Jego pontyfikat przebiegał pod znakiem szczodrości, wielkodusznego dawania siebie bez ograniczeń”.


W łączności z Namiestnikiem Chrystusa również my jako wspólnota Kościoła Tarnowskiego dziękujemy Bogu za dar Jana Pawła Wielkiego. W sposób szczególny chcemy podziękować za jego obecność przed ośmiu laty na ziemi sądeckiej i kanonizację Matki Kingi. W jej osobie Jan Paweł II ukazał nam przykład zaangażowania w życie religijne, rodzinne oraz społeczne i przede wszystkim wzór w wypełnianiu powołania do świętości. Swoje słowa skierował do rodzin, prosząc je, aby nie zgasło w nich pragnienie świętości, a także do tych, którym powierzona jest odpowiedzialność za losy naszej ojczyzny, aby nie brakło im „ducha służby, uczciwości, prawdy i troski o dobro wspólne nawet za cenę wielkodusznej rezygnacji ze swego”.

Drodzy Diecezjanie!

Nasze dziękczynienie pragniemy wyrazić – jak co roku – w trzecią niedzielę czerwca, która jest Diecezjalnym Świętem Rodziny. Główne uroczystości odbędą się przy „ołtarzu papieskim” w Starym Sączu w przyszłą niedzielę, tj. 17 czerwca, gdzie o godz. 11.00 Mszy Świętej będzie przewodniczył kardynał Franciszek Macharski, który w 1999 roku w obecności Ojca Świętego odczytał jego homilię. Słowo Boże wygłosi ksiądz prałat Paweł Ptasznik, kierownik polskiej sekcji Sekretariatu Stanu w Watykanie.

W naszej wspólnocie liturgicznej będziemy gościć pielgrzymów z włoskiego miasta Bari, którzy ofiarowali Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu pierwowzór pomnika Jana Pawła II, jaki stanął ich mieście.

Z modlitwą dziękczynną za ogłoszenie Matki Kingi patronką samorządów, przybędą do Starego Sącza przedstawiciele władz samorządowych z wszystkich województw w kraju.
Po Mszy Świętej zaś, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej zaprasza na tradycyjny już festyn rodzinny.

Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich do pielgrzymowania na starosądeckie błonia. Zapraszam całe rodziny, a także władze samorządowe z naszej diecezji.
Wam wszystkim, a zwłaszcza udającym się na Pielgrzymkę Rodzin do Starego Sącza z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

† Wiktor Skworc - biskup tarnowski
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie