List Akcji Katolickiej do prezesa TVP SA 2013-11-21

w sprawie nadużyć w prezentowaniu problemu pedofilii wśród duchowieństwa polskiego
Tarnów 17.10.2013r.


Szanowny Pan Juliusza Brauna
Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie!

W imieniu Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej zwracamy się uprzejmie do Pana Prezesa w sprawie, która nas boleśnie dotyka. Od dłuższego czasu jesteśmy niemal codziennie epatowani informacjami nadawanymi przez programy informacyjne Telewizji Polskiej o przypadkach pedofilii z udziałem duchownych Kościoła Katolickiego w Polsce. Częstotliwość pojawiania się tych informacji oraz sposób ich prezentacji sprawiają na odbiorcach wrażenie, że duchowieństwo polskie to ludzie, przed którymi za wszelką cenę rodzice powinni chronić swoje dzieci. Jest to całkowicie fałszywy obraz, kreowany naszym zdaniem, przez niechętne Kościołowi środowiska lewackie
i ateistyczne. W scenariusz ten wpisuje się niestety Telewizja Polska. Mówimy to z pełną odpowiedzialnością jako rodzice naszych dzieci i jako chrześcijanie, członkowie Akcji Katolickiej zaangażowani w życie Kościoła. Nie spotykamy się z tym zjawiskiem w naszych parafiach, wręcz przeciwnie - księża pełniący w nich posługę są wzorem cnót ewangelicznych i obywatelskich. Domniemywane, sporadyczne przypadki pedofilii, zawsze godne potępienia, powinny być przedmiotem śledztwa właściwych organów państwa i upubliczniane dopiero po prawomocnych wyrokach sądu. To, co jest obecnie prezentowane na ekranach telewizorów przez telewizję publiczną, przypomina najgorsze praktyki i metody propagandy okresu stalinowskiego, który wielu z nas jeszcze dobrze pamięta.
Jako obywatele państwa polskiego, którzy finansują działalność publiczną Telewizji Polskiej w formie comiesięcznego abonamentu, a także jako katolicy, których uczucia są ostatnimi czasy nagminnie w programach informacyjnych Telewizji Polskiej obrażane, zwracamy się do Pana Prezesa, aby podległe mu redakcje zaprzestały szkalowania Kościoła
w Polsce.
W tej intencji będziemy się modlić jako Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej we wszystkich parafiach naszej diecezji w Światowym Dniu Telewizji - 21 listopada br.

W imieniu Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej:

Prezes Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej

mgr Bożena Kwitowska


Do wiadomości:
KRRiT
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Wojewoda Małopolski<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie