Zaproszenie na uroczystości odpustowe ku czci św. Kingi w Starym Sączu 2011-07-17

«Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości».

Drodzy Diecezjalnie,Słowa rozpoczynające homilię Jana Pawła II, wypowiedziane w Starym Sączu przed 12. laty, rozbrzmiewają nieustannie w tym miejscu i obejmują Polaków w Ojczyźnie oraz biegną ku naszym rodakom rozproszonym po całym świecie. Postać św. Kingi, do której Ojciec Święty odniósł te słowa, ukazuje się jako nieprzemijający wzór, „a blask jej świętości nie tylko nie przygasa, ale wciąż rozpala kolejne pokolenia” (Jan Paweł II, Homilia w Starym Sączu, 16.06.1999).

Z tą świadomością, jak co roku zapraszam do pielgrzymowania do Starego Sącza.
W najbliższą niedzielę, 24 lipca, w miejscu życia i kanonizacji św. Kingi, będziemy powierzać Bogu przez Jej ręce sprawy osobiste, rodzinne i społeczne. Będziemy również dziękowali za dar Błogosławionego Jana Pawła II, którego relikwie już od trzeciej niedzieli czerwca br. odbierają kult w Domu Pielgrzyma „Opoka”, zbudowanym przy ołtarzu papieskim. Główna uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 procesją z relikwiami św. Kingi z klasztoru Sióstr Klarysek do ołtarza papieskiego. Tam, o godzinie 11.00, będzie celebrowana suma odpustowa, po której także w procesji powrócimy z relikwiami do klasztoru.

Bracia i Siostry,

Stary Sącz to miejsce, gdzie w zmieniających się uwarunkowaniach zadajemy sobie ciągle na nowo pytanie, które pozostawił nam bł. Jan Paweł II: „Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziaływają dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?” (tamże). Niech te słowa nieustannie nas mobilizują. Niech szczególnie wezmą je sobie do serca nasi samorządowcy, którzy za swą patronkę obrali św. Kingę. Wyrażam nadzieję, że przybędą licznie do Starego Sącza i podejmą na nowo testament Jana Pawła II: „potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie,
aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności” (tamże).

Te słowa niech towarzyszą nam wszystkim w pielgrzymowaniu do Starego Sącza
i niech za wstawiennictwem św. Kingi zaowocują wiernością Bogu i Ewangelii wszystkich nas, a szczególnie osób sprawujących w naszym kraju jakąkolwiek władzę.

Na trud pielgrzymowania do Starego Sącza z serca błogosławię: w Imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.

† Wiktor Skworc

BISKUP TARNOWSKI
<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie