ZAMYŚLENIA PRZED WIGILIĄ i obrzędy wigilijne 2010-12-19

Gdy bierzemy w swe dłonie opłatek czujemy pod opuszkami palców jak jest delikatny i kruchy. Łamiąc się opłatkiem przed Wieczerzą Wigilijną składamy sobie życzenia. Owo przełamanie się opłatkiem ma jednak w polskiej tradycji głębszy wymiar, życzenia są jakby pochodną przełamania się człowieka względem drugiego człowieka. Szczerze życzy tylko ten, kto przełamie siebie samego, swoje opory i uprzedzenia wobec innego człowieka.
Krucha tafla opłatka może symbolizować, jak delikatną sprawą jest przełamanie się człowieka. Lekki opłatek może zostać nieopatrznie wytrącony z dłoni, może upaść i zostać zdeptany. Taka też jest natura przełamywania się człowieka względem drugiego człowieka. Jest bardzo krucha, łatwo ją zniszczyć, wymaga pewnej umiejętności i dobrej woli, aby się zrealizowała. Równocześnie łatwość, z jaką opłatek kruszeje w naszych palcach i łamie się w dłoniach, może uświadamiać nam, że niejednokrotnie przełamanie się względem drugiego jest równie proste. Wystarczy jedno dobre słowo, uśmiech, miły gest. W tym wymiarze przełamanie się opłatkiem z drugim człowiekiem jest naznaczone nadzieją porozumienia. Czasami wydaje się nam, że przełamanie siebie samego względem innego człowieka jest zmierzeniem się z twardością stali, gdy tymczasem może się ono okazać zwykłym, lecz szczerym, skruszeniem wiotkiego opłatka. Czas Bożego Narodzenia to nade wszystko czas przełomowy. Przyjście na świat Zbawiciela było takim przełomem, który zmienił ludzkie życie. Siadając do Wieczerzy pamiętajmy o Słowie, które może zmienić nasze życie, Darze, którym możemy ubogacić drugich oraz o szczerym Przełamaniu się do innego człowieka.Wigilia w chrześcijańskiej rodziniePunktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych, a zarazem wprowadzającym w misterium Bożego Narodzenia w rodzinach chrześcijańskich, jest Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Chrystus Pan, przyjmując ludzkie ciało, stał się jednym z nas, naszym Bratem, a Boga polecił nam nazywać Ojcem. Całą ludzkość uczynił jedną człowieczą rodziną. Stąd Wigilia i w ogóle święta Bożego Narodzenia mają charakter rodzinny, zbliżają ludzi ku sobie, niwelują podziały i wyzwalają postawę braterstwa i służby. Przeżywanie Wigilii połączone jest z bardzo bogatą obrzędowością, która, w połączeniu ze Słowem Bożym i modlitwą, tworzy, swego rodzaju, przepiękną liturgię domowego Kościoła. Geneza tej liturgii sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ma ona bardzo starą tradycję i w treści wiąże się bardzo ściśle z liturgią parafialną. Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Przeżywanie w rodzinach naszych wieczerzy wigilijnej w duchu jedności, wspólnoty i miłości głęboko zapada w dusze naszych dzieci i przybliża im klimat nocy betlejemskiej. Głębokie przeżycie tego wieczoru zjednoczy naszą rodzinę i pozostawi najpiękniejsze wspomnienia na dalsze życie naszych dzieci. Przeżywajmy więc ten wieczór bardziej duchowo.

Na centralnym miejscu w mieszkaniu ustawiamy żłóbek z Dzieciątkiem Jezus. Stół nakryty białym obrusem. Pod obrusem umieszczamy siano. Przyozdabiamy stół zielonym igliwiem i świeczkami. Na stole kładziemy opłatek i otwartą księgę Ewangelii.

Na stół podajemy jedynie potrawy bezmięsne i napoje bezalkoholowe. Gdy ukaże się pierwsza gwiazda na niebie, na znak gwiazdy betlejemskiej, rodzina gromadzi się wokół stołu wigilijnego. Jedno miejsce przy stole zostaje wolne, jako znak pamięci o bliskich zmarłych i o podróżnych, którzy niespodziewanie mogą zapukać do drzwi.

Obrzędy wieczerzy wigilijnej
Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy… Zapalamy świecę wigilijną…

Głowa rodziny rozpoczyna ceremonię wieczerzy wigilijnej, takimi lub podobnymi słowami:

Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, rodząc się w stajni betlejemskiej jako bezbronne Dziecię. Opowiada nam o tym Ewangelia. Stojąc, posłuchajmy z wiarą, jak to czynili nasi przodkowie, słów Ewangelii opisującej to najradośniejsze dla całej ludzkości wydarzenie narodzin Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Nastepuje czytanie Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14) - Nowy Testament: "Onego czasu ..."


Teraz wszyscy (W.) modlą się wspólnie, odpowiadając na wezwania prowadzącego (P.):


P. Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić, prośmy słowami: Obdarz nas miłością i pokojem

P. Panie Jezu Chryste, nasza Mocy, pomnij na swój Kościół, którego jesteśmy członkami i na tych, których powołałeś do poznania swojej prawdy W. Obdarz nas miłością i pokojem.

P. W duchu Twojej mądrości prowadź tych, którzy nami rządzą, aby kierowali nami w pokoju.

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

P. Panie Jezu, który narodziłeś się w ubóstwie i poniżeniu, pomnij na smutnych, osamotnionych i cierpiących. W Obdarz nas miłością i pokojem.

P. Spraw, aby małżeństwa i rodziny nie mające własnego domu jak najszybciej znalazły się u siebie. W. Obdarz nas miłością i pokojem.

P. Naszym zmarłym (rodzicom, braciom, znajomym), racz dać zmartwychwstanie i życie wieczne oraz radość, którą dałeś światu, rodząc się w stajni betlejemskiej. W. Obdarz nas miłością i pokojem.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Pod Twoją obronę… Wieczny odpoczynek…

P. Panie Jezu Chryste, Który w dzisiejszą noc przyszedłeś na świat rodząc się w grocie betlejemskiej z Najświętszej Maryi Panny, przyniosłeś pokój całemu światu i uświęciłeś życie rodzinne, pozostań w naszej rodzinie i zespól ją więzami Twojej miłości, a słowo Twoje niech w nas przebywa z całym swym bogactwem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

P. Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław te opłatki, którymi będziemy się dzielić i ten posiłek, który będziemy spożywać. Naucz nas dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen

Teraz następuje dzielenie się opłatkiem, składanie sobie życzeń. W czasie wieczerzy wigilijnej śpiewamy kolędy. Dziadkowie i rodzice opowiadają dzieciom o przeżyciach ze swego dzieciństwa i przekazują im dawne, polskie zwyczaje bożonarodzeniowe. Niech ten wigilijny wieczór będzie ciepły, miły i pełen radości.<< wstecz
© Parafia p.w. Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie